Kongen av eksponering

Christoffer Relander Symbiosis ‘We are Nature’

Galleri GEO

22.05-20.06.15

Han har blitt kalt for “kongen av eksponering”, han har opplevd at hjemmesiden hans bryter sammen på grunn av antall besøkende, og han ble introdusert på bloggen til selveste Oprah Winfrey som “inspiration of the week” i 2012. Den ellers beskjedne kunstneren fra Finlands dype skoger, Christoffer Relander, har opplevd en brakende suksess de siste fem årene.

Selv er Christoffer Relander mer ydmyk ovenfor et slikt utsagn og dens slags medieoppmerksomhet, hvor han anser prosessen og teknikken han arbeider med som en stadig stigende læringskurve. Etter å ha utstilt i New York, Moskva og Finland, tok han veien til Bergen og Galleri GEO, hvor utstillingen Symbiosis og serien ’We are Nature’ blir vist frem til slutten av juni. Med bruk av kamera og en dobbel eksponeringsteknikk kommer kunst, mennesket og naturen sammen i en herlig symbiose.

We are Nature

Denne serien har vært et pågående prosjekt siden 2010, og det var ikke før han innså at kameraet kan også brukes til å konstruere bilder at han byttet ut pensel og pen med det som skulle bli hans nye medium. Legg merke til ordet konstruere, fordi i denne serien handler det om mer enn å bare ta et bilde. Her går kameraet fra å fungere som noe “sannhetsbærende” til å bli en kilde til lek og kreativitet. Etter å ha blitt introdusert for teknikken med bruk av dobbel eksponering, utforsket Relander utrykket stadig oftere. Det at Relander hadde erfaring med tegning og maling fra tidligere har fungert som noe positivt i konstruksjonen av serien: ”When I switched to photography I especially liked that I became able to use some of the same knowledge I learned from painting; as light, composition, posing etc. but now being more productive.”

Her er det lite som er overlatt til tilfeldighetene, både visuelt, teknisk og tematisk. Med naturen som fremste inspirasjonskilde presenterer Relander ren estetikk, samtidig som han viser en følsomhet ovenfor det som påvirker livet på jorden mest. Dette er absolutt en kunstner som er naturen bevisst: ”People are not taking the climate change very seriously, or even believing it is actually happening. This frustrates me, as I am afraid it might be too late for our children to do anything about it.”

Menneskets forhold til og posisjon i naturen er tema i denne serien. Sammenlignet med andre kunstnere opp gjennom kunsthistorien, så fremstiller ikke Relander naturen som noe mennesket skal stå ovenfor og konsumere. Den er heller ikke noe som skal observeres og representeres. Tvert i mot, så er naturen for Relander heller noe som mennesket skal fullstendig integreres i, og han gir et uttrykk av at det er ingenting som kommer under, over eller i mellom mennesket og naturen.

IMG_3764

Et annet element ved serien er hvordan menneskene er redusert til sin egen silhuett. Dette fremstår som et visuelt strategisk virkemiddel som fører til at vedkommende i fotografiet kunne vært hvem som helst. På denne måten blir det klart at dette er ingen individuell fortelling, men skal fungere som et virkemiddel for at publikum skal lettere identifisere seg med motivene. På den andre siden, så er det tydelig at naturen i Relanders serie er begrenset og kontrollert til å holde seg innenfor dens menneskelige ’rammer’. Her flyter ikke naturen fritt eller vokser vilt. Samtidig så ser det ikke ut til at dette stammer fra et behov for å temme naturen, men heller fra et behov for å se på naturen som noe mennesket er en del av.

Naturen er årsaken til at mennesker eksisterer, så det er ikke underlig at kunstnere har opp gjennom kunsthistorien funnet stor glede og inspirasjon i naturen. Den kan være krevende, ubehagelig, overveldende og noen ganger lede mennesker og samfunn til undergang. På den andre siden, så kan naturen også være skjør, mikroskopisk i størrelse, underlig og heller fungere som en kilde til mye glede og skjønnhet.

”I dag eksisterer alt for å ende opp i et fotografi” skrev Susan Sontag i 1973 i Om fotografiet. Med bruk av kamera som medium, demonstrerer Relander en makt over hvordan vi forstår verden vi lever i, vårt forhold til den og hvordan den påvirker oss. Vi, som sivilisasjon, har et tilsynelatende ustoppelig behov for å representere oss selv og omgivelsene.

Med serien We are Nature kan Relander plasseres inn i en lang rekke av kunstnere som har hatt glede av naturen i sitt kunstneriske arbeid. Denne serien er lun og vennlig, og vil derfor passe godt inn i de fleste hjem eller arbeidsplasser. Den antyder en disiplin, utført med kjærlighet og omsorg. Samtidig uttrykker den en dyp respekt og fascinasjon for naturens estetikk. Relander gjør det klart med denne serien at det er mennesket som har mulighet og makt til å avgjøre hvor grensen går i forsøket på å oppnå harmoni med det som omgir oss. Og hvordan det? Fordi vi er en del av natur selv.

Silje Sigurdsen er utdannet kunsthistoriker og var skribent for Kunstveggen.no i perioden 2015-2016.